* CHRONICLE - PENSIONERS CONVERGE HERE, DISCUSS ISSUES OF THEIR CHOICE * CHRONICLE - WHERE EVEN THE CHAT COLUMN PRODUCES GREAT DISCUSSIONS * CHRONICLE - WHERE THE MUSIC IS RISING IN CRESCENDO !

Sunday, January 01, 2017MCJ CASE BENEFICIARIES –DETAILS TO BE UPDATED

S No
Name S/s
S R No
Date of retirement
1
A K Saha
NA
4/12/1992
Cadre
2
Bhaskar Desai
NA
31/8/1992
NA
3
C Srivastava
NA
30/9/1992
NA
4
D Bhaskara Rao
NA
30/9/1992
NA
5
D Ramappa
NA
31/1/1993
BM
6
H D Shah
NA
NA
NA
7
Joshua Prasad Das(Late)
NA
NA
NA
8
Karunakanta Chakraborty
NA
NA
NA
9
K B Desai
NA
28/2/1993
NA
10
K M Tahaliani
NA
31/12/1992
NA
11
M D Mehta
NA
30/11/1992
NA
12
Miss N Y Shukla
NA
31/10/1992
NA
13
M Sankaran
NA
31/8/1992
NA
14
M S Acharya
NA
31/8/1992
NA
15
N G Shetty
NA
31/10/1992
NA
16
N K Singh
NA
31/3/1993
NA
17
N P Sahotre
NA
31/8/1992
NA
18
N Srivasrava
NA
28/2/1993
NA
19
O P Sapra
NA
28/2/1993
NA
20
Paresh Kumar Nath
NA
NA
NA
21
P S Karkhanis
NA
30/9/1992
NA
22
S C Gupta
NA
30/11/1992
NA
23
Shantilal Trivedi
NA
31/1/1993
NA
24
S Padmanabha Pillai
535463
NA
NA
25
S R Krishnamurthy
NA
5/12/1992
NA
26
V M Mandhre
NA
30/9/1992
NA
27
V N Bigghe
NA
31/10/1992
NA
28
V S Mani
NA
31/12/1992
NA